תכנית לתואר ראשון בשנתיים

החוג לתולדות האמנות מודיע על פתיחת תכנית לימודים לתואר ראשון בשנתיים לסטודנטים שאפתניים.

במסגרת התכנית, הסטודנטים ילמדו 6 סמסטרים רצופים לאורך שנתיים, כולל סמסטר קיץ בכל שנה.

בתכנית יוצעו מלגות לסטודנטים מצטיינים על סמך ציוני הבחינה הפסיכומטרית.

לפרטים נוספים, פנו אל מזכירות החוג: ע.מנהלית לראש החוג - סיגל בן יאיר This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.