מלגת 600+ תשפ"ג

מלגת 600+ לסטודנטים/ות שיחלו לימודיהם בשנת תשפ"ג

המלגה, בגובה 35% או 50% שכ"ל, תינתן לסטודנטים/ות, בשנה א' בלבד, בהתאם לציון הפסיכומטרי הגולמי הבא:

פקולטה

חוג

פסיכומטרי גולמי למלגה 35% משכר בלימוד לשנה א

פסיכומטרי גולמי למלגה 50% משכר בלימוד לשנה א

מדעי הרוח

תולדות האמנות

610

636     אתר המלגות ברשות ללימודים מתקדמים