החוג לתולדות האמנות | תואר שני באוצרות | לימודי אוצרות

התכנית ללימודי מוסמך עם התמחות באוצרות

חדש: מסלול ב' בשנה אחת (3 סמסטרים: א, ב וקיץ) עם פרוייקט גמר

 
המסלול ללימודי תואר שני בתולדות האמנות עם התמחות בתחום לימודי אוצרות משלב לימודים תיאורטיים ומעשיים בתחומי תולדות האמנות, אמנות יצירה וכן אוצרות.
הרציונל של לימודי אוצרות:
אוצרות כיום הינה מקצוע רב תחומי. במאה האחרונה התרחבה פעילות המוזיאונים הרבה מעבר לתפקידם הקלאסי כמקום תצוגה של שכיות חמדה תרבותיות. המוזיאון המודרני קשור בטבורו לתקשורת המונים ומשמש כלי מרכזי בהעברת מסרים של תרבות גבוהה. בנוסף להיותו מקום לתצוגה של ציור ופיסול, חפצי ארכיאולוגיה וכלים מקושטים בלבד, המוזיאון הרחיב את מושאי עיסוקיו לתחומים חדשים כעיצוב, צילום, קולנוע וצורות מדיה חדשות. אוצרות איננה מוגבלת למוזיאונים, והיא נעשית אף גם במרחבים אחרים כגון גלריות, מוסדות שונים ובמרחב הציבורי. שינויים מהותיים אלה העלו את חשיבות תפקידו של האוצר, כמי שמתווך בין האמן והקהל.
 
 
תכנית האוצרות:
התוכנית לתואר שני בלימודי אוצרות מתמודדת עם מורכבות תפקידו של האוצר המודרני בשילוב בין תולדות האמנות, אמנות יצירה וגם לימודי אוצרות. לימודי תולדות האמנות מקנים ללומדים כלים למחקר, אשר משפרים את יכולת הכתיבה המדעית ומאפשרים מבט היסטורי-תרבותי רחב, אמצעים להתמודד עם שפת האמנות העכשווית וללמוד כיצד נראית אוצרות בת זמנינו. במסגרת לימודי אוצרות מתקיימים מפגשים עם אמנים, אוצרים ואנשי מקצוע, משולבים ביקורים בתערוכות, והתנסות בהקמת תערוכה. התכנית כוללת פרקטיקום שנועד להכשיר את המשתתפים לעשייה פעילה במוזיאון.

בין הקורסים שילמדו בתוכנית: אוצרות ומוזיאון; המבט הפרשני והמבט האוצרותי; שיח האמנות המודרנית; סדנה לניתוח עבודות, ביקורת ומפגש עם אמנים אורחים; סדנת תערוכות ועוד.
ניתן לרכז את לימודי הליבה ביום אחד בשבוע.
 
 
תנאי קבלה

תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו“ל בציון סופי של 80 לפחות וראיון אישי.

בעל תואר ראשון שאינו בחוג לתולדות האמנות יחויב בלימודי השלמה, בהתאם לצורך ועל פי הכללים הנהוגים
כיום לגבי לימודי תואר שני בחוג לתולדות האמנות.

 
מסלולים:

מסלול א’: כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה.

מסלול ב’:  כולל פרויקט גמר.
חדש: מסלול ב' בשנה  (3 סמסטרים: א,ב וקיץ) כולל פרוייקט גמר.

במהלך הלימודים, כל סטודנט יכתוב עבודות סמינריוניות בהתאם למסלול שבחר. בנוסף, יעבור כל סטודנט פרקטיקום במסגרת
אחד המוזיאונים שישתתפו בתכנית, בשנה השנייה או השלישית ללימודיו.

מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לתולדות האמנות ולספח התמחות בלימודי אוצרות הצמוד לאישור זכאות.


מבנה הלימודים בתכנית אוצרות, מסלול עם תיזה:
כמות קורס מעמד שש"ס
1 אוצרות – היבטים מעשיים ועיוניים חובה 2
1 (*) סיורי גלריות ומוזיאונים חובה 2
1 פרשנות, מתודולוגיה ואוצרות חובה 4
1 מתודולוגיה: יצירות אמנות חובה 2
1 מתודולוגיה:
אותנטיקציה, ייחוס וקיטלוג יצירות אמנות
חובה 2
2 (**) פורום מחלקתי חובה 4
2 סמינרים, אחד מהם עם הגשת עבודה סמינריונית
(סמינר מ"א אחד בתקופה מודרנית - חובה)
בחירה 8
2 (***) שיעורים מתקדמים בחוג או מחוצה לו בחירה 4
1 (****) פרקטיקום חובה 2
 1  עבודה מחקרית (תזה)  חובה 6
סה"כ      36
 

(*) מספר סיורים שיתואמו בתחילת השנה ויתקיימו בימי ו'.
(**) הפורום המחלקתי מתחלק לשניים: בשנה א' הסמינר ייערך בסמסטר א' במועדים שיפורסמו מראש, ומטרתו בחירת נושא לתזה; בשנה ב' הסמינר ייערך בסמסטר ב' במועדים שייקבעו מראש ומטרתו הצגת הצעת המחקר או התיזה במהלך כתיבתם.

(***) שיעורים בדרג 3 עד 5 מהחוג לתולדות האמנות, מתכנית תרבות הקולנוע או מחוגים אחרים באוניברסיטה בהיקף של 4 שש"ס. חובה ללמוד 2 שש"ס לפחות, מתוך 4 שש"ס, במסגרת החוג לתולדות האמנות (בתחום אחר מאשכול הבחירה), וכל זאת באישור יו"ר הועדה לתארים מתקדמים של החוג.

(***) מומלץ לקחת במסגרת זאת את סדנת התערוכות בהיקף של 2 שעות.

(****) במוזיאון או במוסד אמנותי אחר, בתיאום עם יועץ הועדה החוגית לתארים מתקדמים.

 

השתתפות באירועים אקדמיים (ללא שש"ס)

על התלמיד לנכוח ב 8 אירועים אקדמיים של ביה"ס להיסטוריה במשך שנתיים. האירועים כוללים הרצאות אורח, ימי עיון, כנסים וסמינרים חוגיים.מבנה הלימודים למ"א בהתמחות באוצרות, במסלול ב' ללא תזה לתכנית רגילה ולתכנית בשנה אחת:

 
כמות קורס מעמד שש"ס
1 אוצרות – היבטים מעשיים ועיוניים חובה 2
1 (*) סיורי גלריות ומוזיאונים חובה 2
1 פרשנות, מתודולוגיה ואוצרות חובה 4
1 מתודולוגיה:
יצירות אמנות
חובה 2
1 מתודולוגיה:
אותנטיקציה, ייחוס וקיטלוג יצירות אמנות
חובה 2
2 פורום מחלקתי חובה 4
1 (**) סדנת תערוכות מעשית חובה 2
2

סמינרים
(סמינר מ"א אחד בתקופה מודרנית - חובה)
בחירה 8
1 סדרת מפגשים מוזיאוניים חובה 2
1

שיעור מתקדמים

בחירה 2
1

(***) פרקטיקום חובה 6
סה"כ 36

(*) מספר סיורים שיתואמו בתחילת השנה ויתקיימו בימי ו'.

(**) הסדנה תיערך במועדים שיקבעו מראש

 (***) במוזיאון או במוסד אמנותי אחר, בתיאום עם יועץ הועדה החוגית לתארים מתקדמים.


בתוכניות בהן קורסי ההתמחות מהווים בין שליש לחצי מתוכנית הלימודים (33%-50%) ההתמחות תצוין על גבי התעודה.

בתוכנית בהן קורסי ההתמחות מהווים פחות משליש (33%) תצוין ההתמחות על גבי גיליון הציונים.מלגות ופרסי הצטיינות:
מלגות המדור ללימודים מתקדמים
במקרים מיוחדים החוג לתולדות האמנות מעניק פרסי הצטיינות לסטודנטים לתואר השני.

    

a href="/images/הסבר_בנושא_הצעת_מחקר_לתזה.pdf" target="_blank"><sp" style="font-size: 1">דברי הסבר בנושא הצע" המחקר לתזה

הנחיות לכתיבת פרויקט גמר במסלול אוצרות ללא תזה

טופס בקשת חופשה

טופס הארכת לימודים