faculty

החוג לתולדות האמנות

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

uni

Select your language

top heb

החוג לתולדות האמנות

חזון האוניברסיטה

מהות הלימודים

החוג לתולדות האמנות מכשיר להבנה היסטורית של תרבות המערב על תקופותיה השונות. הלימוד נעשה באמצעות ניתוח ביקורתי מעמיק של יצירות אמנות במדיה שונות. במסגרת הלימודים נבחנות הזיקות בין אירועים היסטוריים ותרבותיים ליצירות האמנות במרוצת התקופות השונות ומוקנים לסטודנט כלים לפיתוח כושר הבחנה חזותי והרגלי מחשבה ביקורתית. לחוג גם שני מסלולי לימוד בעלי אופי מעשי בתחומי התרפיה באמנות והאוצרות. החוג גאה במיוחד ביחס האישי והחם שניתן לסטודנטים, וביחסים הקרובים והבלתי אמצעיים השוררים בין המרצים לתלמידיהם.

בחוג לתולדות האמנות מתקיימים לימודים לשלושת התארים - בוגר (ב"א), מוסמך (מ"א) ודוקטורט:

הלימודים לתואר ראשון (ב"א) מתקיימים במסלול דו חוגי רגיל או בתכנית דו-שנתית ללימודי הכנה לתרפיה באמנות ("תכנית פסיכודאלי").

הלימודים לתואר שני (מ"א) מתקיימים במתכונת רגילה או עם התמחות באוצרות. בשני האפיקים הללו נחלקים הלימודים לשני מסלולים: מסלול א' – עם עבודת גמר מחקרית (תיזה) ומסלול ב' – ללא עבודת גמר (תיזה), בסוף המסלול תתקיים בחינה או כתיבת מטלה. הלימודים לתואר שני מרוכזים ליום בשבוע, יום שלישי ומתקיימים במשך שנתיים + שנה נוספת לכתיבת התיזה. 

אפשרויות תעסוקה

בוגרי החוג לתולדות האמנות מעשירים את עולמם התרבותי, הרוחני והיצירתי. לבוגרי החוג הבנה היסטורית רחבה ומעמיקה יותר של התרבות בה אנו חיים ושל שורשיה. בפני בוגרי החוג נפתחות דלתות תעסוקתיות בתחום האוצרות, התרפיה באמנות, החינוך, במוזיאונים וגלריות, תיירות, תקשורת, בתי מכירות פומביות, קשרי קהילה ועוד.

תנאי קבלה

הקבלה לחוג מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה, ברמה הנדרשת על ידי החוג. בשנים האחרונות, חתך הקבלה הנדרש לחוג הוא ציון פסיכומטרי 500 למסלול הדו חוגי.

תנאי הקבלה למסלול פסיכודאלי המכין לקראת לימודי תרפיה באמנות הינם תנאי הסף לקבלה לחוג, רמת מתקדמים א' לפחות באנגלית

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות החוג

סיגל בן יאיר
טלפון: 04-8240567
פקס: 04-8288644
art-history@univ.haifa.ac.il

 

דיקנט הסטודנטים

Vermeer, Girl with a Pearl Earring, c. 1665, Oil on canvas, 44.5x39 cm, The Hague, Mauritshuis (Image taken from the Public Domain)