ד"ר אמה מעיין-פנר - ראש החוג

פרופ' עדי ארליך

ד"ר נסים גל

ד"ר נעמה קלורמן-עראקי

פרופ' יוחאי רוזן

ד"ר נעמה קלורמן-עראקי

ד"ר גיל פישהוף