החוג לתולדות האמנות | תעסוקה לאחר לימודי טיפול באמנות
 
|מה עושים עם תולדות האמנות? חינוך, הדרכה, לימודי טיפול באמנות ועוד
תעסוקה לאחר לימודי תולדות האמנות, טיפול באמנות, חינוך ועוד
 
אופק התעסוקה של בוגרי החוג לתולדות האמנות הינו מגוון. מסקרי בוגרים שערכו בשנים האחרונות עולה כי מרבית בוגרינו מועסקים או לומדים לתארים מתקדמים, ומרוצים במסגרת עבודתם. בולטים בתוכם בוגרי מסלול פסיכודאלי הממשיכים לעבר לימודי טיפול באמנות ולאחר מכן משתלבים במקצוע זה, ובוגרי אוצרות העובדים במוזיאונים, גלריות ומוסדות תרבות נוספים. גם תחום החינוך בולט בקרב בוגרינו.
בוגרי תואר ראשון בתולדות האמנות:
בוגרי תואר ראשון משתלבים בתחומי החינוך הפורמאלי (הוראה) והבלתי פורמאלי (הדרכה ועוד). בוגרינו עוסקים בחינוך, הוראה, הדרכה, עבודה במוזיאונים ובגלריות, עבודה בתחום המדיה ועוד. בנוסף, רבים מתלמידינו ממשיכים ללימודי תואר שני ותעודה בתולדות האמנות ובתחומים נוספים, כגון טיפול באמנויות.
 
בוגרי פסיכודאלי הממשיכים לעבר לימודי טיפול באמנויות:
בוגרי תואר ראשון שלמדו בתכנית פסיכודאלי ממשיכים לעבר לימודי טיפול באמנות ואלו שסיימו את לימודי טיפול באמנויות משתלבים בשוק העבדה כתרפיסטים. בוגרי לימודי טיפול באומנות יכולים להשתלב במוסדות חינוכיים, טיפוליים ושיקומיים רבים. כמו כן חלק מבוגרי פסיכודאלי שהמשיכו ללמוד לימודי טיפול באמנות וסיימו אותם בהצלחה עובדים באופן פרטי בתחום.
טיפול באמנויות הינו תחום שהולך ומתפתח בימים אלו. תלמידי פסיכודאלי שהמשיכו ללמוד טיפול באמנויות זוכים גם להכשרה בתחום הטיפולי והפסיכולוגי כבר ברמת הב"א, במסגרת החוג ללימודים רב תחומיים, וגם לרקע רחב ותיאורטי בתולדות האמנות. אנו מאמינים כי שילוב זה יכול להוביל להצלחה בעתיד עם תום לימודי טיפול באומנות.
 
בוגרי תואר ראשון במסלול רוח החינוך:
בוגרים אלו מיועדים לתעסוקה ספציפית בהוראה, שכן התכנית מאפשרת קבלת תעודת הוראה יחד עם תואר ראשון.
 
בוגרי תואר שני:
חלק גדול מבוגרי תואר שני בתולדות האמנות עוסקים בתחום החינוך והאקדמיה (מורים לאמנות במוסדות שונים, עוזרי מחקר, ועוד). אחרים עוסקים בארגון וניהול במוסדות תרבות ובתחום התיירות. בוגרי תואר שני באוצרות משתלבים בעבודה במוזיאונים, גלריות וכדומה. ישנם בוגרי תואר שני שממשיכים לעבר תואר שלישי בחוג.