faculty

החוג לתולדות האמנות

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

uni

Select your language

top heb

פרטי מרצה

ד"ר נעמה קלורמן-עראקי
תפקיד:
סגל אקדמי

תחומי מחקר

תחומי מחקר:

חוקרת אמנות עכשווית, צילום, תרבות חזותית

היסטוריה פמיניסטית, ותיאוריות של מגדר.