faculty

החוג לתולדות האמנות

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

uni

Select your language

top heb

פרטי מרצה

ד"ר נסים גל
תפקיד:
סגל אקדמי
כתובת:
שעות קבלה: בתיאום מראש במייל

תחומי מחקר

תחומי מחקר:

תחומי עניין: אמנות מודרנית