faculty

החוג לתולדות האמנות

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

uni

Select your language

top heb

פרטי מרצה

 ד"ר אמה מעיין-פנר - ראש החוג
תפקיד:
סגל אקדמי

תחומי מחקר

תחומי מחקר:

תחומי עניין: אמנות ביזנטית, כתבי יד מאוירים, נצרות הקדומה, איקונוקלזם, אמנות יהודית, צילום של ארץ הקודש במאה ה-19