faculty

החוג לתולדות האמנות

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

uni

Select your language

top heb

פרטי מרצה

פרופ' יוחאי רוזן
תפקיד:
סגל אקדמי

תחומי מחקר

תחומי מחקר:

תחומי עניין: אמנות הולנדית ופלמית בעת החדשה המוקדמת, ציור ז'אנר, תיאורי חיילים באמנות, צילום ישראלי, אמנות ישראלית