faculty

החוג לתולדות האמנות

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

uni

Select your language

top heb

פרטי מרצה

פרופ' עדי ארליך
תפקיד:
סגל אקדמי

תחומי מחקר

תחומי מחקר:
ארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופות ההלניסטית והרומית; אמנות בארץ ישראל בתקופות הפרסית, ההלניסטית ורומית; צלמיות טרקוטה; בית שערים