top heb

לימודי מערכות מידע עם לימודי החוג לתולדות האמנות

במסגרת החוג לתולדות האמנות תוכלו להירשם גם לתכנית במדעי הרוח הדיגיטליים

תכנית חדשה המאפשרת לשלב לימודי מערכות מידע בלימודי החוג לתולדות האמנות ולהכנס לתחום חדש ופורץ דרך! 
סטודנטים מצטיינים בתכנית יזכו למלגות, התמחות מעשית במימון התכנית בפרויקטי מחקר או בתעשייה, ו/או בנסיעה לבית-ספר קיץ בתחום באירופה

פרטים נוספים באתר התכנית למדעי הרוח הדיגיטליים ובדף הפייסבוק: http://dighum.haifa.ac.il/is-web/index.php/he/
למידע נוסף, ניתן לשלוח מייל לראשי התכנית: ד"ר משה לביא, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , פרופ' צבי קופליק This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
יש להירשם במקביל גם בחוג למערכות מידע
 http://hevra.haifa.ac.il/is-web/index.php/he/כמו כן, יש לעמוד בתנאי הקבלה של של שני החוגים.

תכניות חדשות לתואר שני בבית הספר להיסטוריה