תכנית קדם - סמס' א' תשפ"ג: תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות
 

אנו מקבלים מועמדים אשר יעמדו בתנאי הקבלה הרגילים כפי שפורסמו עם תחילת ההרשמה לשנה"ל תשפ"ג
תנאי הקבלה של אוניברסיטת חיפה, כוללים עמידה ברמת אנגלית הנדרשת וברמת עברית 
למועמדים אשר למדו בתיכון בשפה שאיננה עברית כנדרש על-ידי האוניברסיטה והחוגים. 
המועמדים יידרשו לעמוד בקורס "ניתוח יצירות" שישמש כמבחן קבלה חוגי