תשע"ב
כנס מפגשים 22-23 במאי, 2012
Encounters- International Symposium, 22-23 May, 2012