יום עיון בנושא "הצילום הישראלי: היסטוריוגרפיה ואיקונוגרפיה"