top heb
ד
תפקיד:
סגל אקדמי
כתובת:
שבתון
תחומי מחקר:
ארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופות ההלניסטית והרומית; אמנות בארץ ישראל בתקופות הפרסית, ההלניסטית ורומית; צלמיות טרקוטה; בית שערים