top heb

עמיתי הוראה

ד"ר רוני תורן-סבג עמית הוראה
ד"ר לי וינברג עמית הוראה
ד"ר נעמה וילוז'ני עמית הוראה
ד"ר אירנה צ'רניצקי עמית הוראה ומחקר
גב' הגר דורנאי עמית הוראה
גב' שקד שמיר עמית הוראה
גב' לאה אביר עמית הוראה
גב' קרן בן הלל עמית הוראה