top heb

עמיתי הוראה

ד"ר רוני תורן-סבג עמית הוראה
ד"ר נעמה וילוז'ני עמית הוראה
ד"ר אירנה צ'רניצקי עמית הוראה ומחקר
גב' הגר דורנאי עמית הוראה
ד"ר נעמה קלורמן-עראקי עמית הוראה
גב' סמדר שינדלר עמית הוראה
ד"ר נאוה סביליה-שדה עמית הוראה